Kontakt oss

 

Enkel, praktisk informasjon kan fås hos tun- og oppgangskontakter. Ring på eller send e-post til din nærmeste kontaktperson:

 

Adresse

Navn               

E-post         

B1-19

Regina Amanaborg, B11

regina@bertramjordet.no

 

 

 

B21

Piotr Bobrowicz

piotr@bertramjordet.no

B22

Wenche Krastev

wenche@bertramjordet.no

B23

Kari Anne Klungseth Ullah

karianne@bertramjordet.no

B26-43

Kristina M. Lie-Hagen, B32

kristina@bertramjordet.no

B44-62

Kristin Egge Hoveid, B44

kristin@bertramjordet.no

B63

Bjørn Kristiansen

bjorn@bertramjordet.no

B65

Brita-Helene Berg

brita@bertramjordet.no

B66

Carolina Conde

carolina@bertramjordet.no

 

Styret: styret@bertramjordet.no, tlf: 21669322
(hver tirsdag kl. 19.00-19.45), eller legg en lapp i postkassen utenfor styrekontoret i Bertramjordet 24.

 

Du kan også kontakte styremedlemmene direkte hvis det gjelder ting som faller inn under deres ansvarsområde:

 

Navn

Adr.

Ansvarsområde

E-post

Oddvar Hansen (styreleder)

2012 + 2 år

Nr. 14

Generelt ansvar for styrets arbeidsoppgaver Økonomi, Vedlikehold, HMS

Kommunikasjon*

Åsbråten Sameie

oddvarh@bertramjordet.no

Roger Marcussen (nestleder)

2013 + 2 år

Nr. 54

Vedlikehold

Grøntkomite, Bomiljø

Åsbråten Sameie

roger@bertramjordet.no 

Mohammad Tayyab

(styremedlem)

2012 + 2 år

Nr. 5

Trafikk og parkering**

Vedlikehold

HMS

tayyab@bertramjordet.no

Torsten Jutte

(styremedlem)

2012 + 2 år

Nr. 48

Økonomi

ENØK/fjernvarme

Multinett***

HMS

torsten@bertramjordet.no

 

 

 

 

Mohammad Asim

(varamedlem)

2014  + 1 år

Nr. 5

Grøntkomité, Bomiljø

Trafikk og parkering**

 

asim@bertramjordet.no

Joachim Jentoft

(varamedlem)

2013 + 1 år

Nr. 50

Kommunikasjon*

Trafikk og parkering**

ENØK/fjernvarme

Multinett***

HMS

joachim@bertramjordet.no

LindaThorsen (varamedlem)

 2013 + 1 år

Nr. 67B

Grøntkomité, Bomiljø

HMS

Vedlikehold

linda@bertramjordet.no

Magnhild Hovden

(varamedlem)
2013 + 1 år

Nr. 28

Kommunikasjon*

Grøntkomité, Bomiljø

Tun og oppgangskontakter

magnhild@bertramjordet.no

 

*                Nettsider, brukertilganger og Bertramposten

**              Utleie av parkeringsplasser, kontakt med parkeringsselskap, oppfølging ift Oslo kommune

***             TV og bredbånd

I tillegg kan styrets sekretær, Geir Hollingen, nås på  geir@bertramjordet.no

 

 

Bertramjordet borettslag © 2013

www.bertramjordet.no