Parkering

 

Informasjon om parkering m.m.

Nesten alle boenheter i borettslaget har egen tilhørende parkeringsplass i garasjen. Garasjeplassnummer og leilighetsnummer er det samme.

 

Det er mulig å leie ekstra parkeringsplass ute. Ta da kontakt med styret i kontortiden hver tirsdag kl. 19.00-19.45 eller send e-post til styret. Leie av en parkeringsplass koster p.t. kr. 150,-/mnd.

 

Skal du ha en håndverker på besøk som må parkere inne på området eller får du gjester på besøk som skal være mer enn 3 døgn? Kontakt Servicesentralen eller styrekontoret for parkeringsbevis.

 

Er garasjeporten ødelagt? Ta umiddelbart kontakt med Servicsentralen (tlf. 22 61 04 52).

 

Gjesteparkeringsplasser er plassert på følgende steder:

- Parkeringsplass ut mot veien nedenfor Bertramjordet 20/21

- Parkeringsplass utenfor Åsbråten Legegruppe (plass 1-11) hverdager mellom kl. 1730 og 0700. I helgene er det tillatt å parkere fra fredag kl. 1730 til mandag morgen kl. 0700

- Parkeringsplass ved ballplass på nedre tun (se skilting)

Gjester kan parkere i inntil 3 døgn. Beboere kan parkere på gjeste-parkering i kun 2 timer.

 

Har du hatt innbrudd i bilen eller oppdaget annet hærværk i garasjeanlegget? Garasjeanlegget er videoovervåket. Det gir oss mulighet for å finne personen som har gjort dette. Ta snarest mulig, og innen 4 døgn fra hendelsen, kontakt med Securitas som har ansvar for overvåkningssystemet (tlf. 22 97 10 70 eller 916 60 516). De kan ta ut video av hendelsen. Deretter må du anmelde innbruddet eller hærværket til politiet (hvordan anmelde et forhold: www.politiet.no). Videoen skal overleveres til politiet.

Bertramjordet borettslag © 2011

www.bertramjordet.no