Vedlikehold

 

Bertramjordet borettslag eier Åsbråten Servicesentral sammen med de 3 andre borettslagene på Åsbråten. Det er laget en avtale (”Serviceavtalen”) om hvilke arbeidsoppgaver vaktmesteren skal utføre i området vårt. De er i hovedsak:

 • Inspeksjon av uteområdene, ventilasjonsanlegg, garasjer m.m.
 • Vedlikehold av grøntarealer
 • Feiing og rensing
 • Brøyting og strøing
 • Holde søppelbodene i orden
 • Fellesvaskeri
 • Varmeanlegg
 • Teknisk beredskap og tilsyn
 • Søppelmottak i Carport

 

Vi betaler for disse tjenestene gjennom fellesutgiftene (”husleie”). Vil du vite mer detaljert om innholdet i Serviceavtalen, kan du lese om dette her.

 

Vedlikehold er en av de viktigste oppgavene et styre har. I tillegg utgjør utgifter til vedlikehold en stor del av fellesutgiftene ("husleie") vi betaler hver måned.

 

For å kunne planlegge vedlikehold for flere år fremover, har borettslaget inngått en "Bevaravtale" med USBL. Avtalen er inngått for at vi skal få et verktøy for vedlikeholdsplanlegging og for at vi kan holde oversikt over vedlikeholdsoppgavene – og når de skal utføres. På denne måten kan vi oppnå kontinuitet i vedlikeholdsarbeidet.

 

Avtalen setter oss i stand til å beregne hvilke avsetninger vi må gjøre for vedlikehold flere år framover, og vil danne grunnlaget for budsjettering av vedlikehold hvert år.

Avtalen inneholder:

 • Befaring med teknisk konsulent fra USBL
 • Oppsummering av bygningenes tilstand og anbefalte tiltak
 • Hva som bør iverksettes kommende år
 • Oversikt over vedlikehold de neste 2 – 5 år
 • Vedlikehold i et 10-årsperspektiv
 • Kostnader og avsetninger vist grafisk og i tabell
 • Bildedokumentasjon
 • Registreringsskjema for utstyr, leverandører og serviceavtaler
 • Aktivitetslogg over vedlikehold
 • Generell informasjon om vedlikehold.

 

Oppdatert Bevarplan per oktober 2008 finner du her.

 

Hva har borettslaget ansvar for og hva har beboer ansvar for av vedlikehold? Se ansvarsfordeling her.

 

Bertramjordet borettslag © 2012

www.bertramjordet.no